top of page

Hyllestad kommune er kjend for sin omfattande produksjon av kvernstein, 

ein produksjon som truleg har føregått i meir enn tusen år.  

Industri, landbruk og sjøbruk har vore grunnlaget for den største sysselsettinga i kommunen. Om du har ein draum om å starte for deg sjølv vil du få oppstartshjelp og etablert næringsliv får råd og støtte til vidare utvikling.

hyllestad.info logo.png

Jobbe i Hyllestad?

Sjå ledige stillingar her

?

BYGG, ANLEGG & EIGEDOM

Brendstal Bygg

HR Brøyt & Veg: Britt-Inger

Hyllestad Bygg - Laila

Håkon Tveito

Reto Reinhald

Soltomtar

Sørefjord Ole Arvid

FISKERI & HAVBRUK

Mowi

Salbu Produksjon

KOMMUNALE TENESTER

Næring

KONSULENTTENESTER

Emal

NÆRINGSEIGEDOM

Freto Eigedom - ring fred-åge

Hyllestad Utviklingspark

Magnar Hestvik

SDS Eigedom

OVERNATTING

Bjørg Lavik Overnatting 

Løland Utleige

Oddvar Hatlem

Risnes Gard

Storlia Hytte & Motell - Reidun Fleten

TRANSPORT

Hansen Transportservice

VERKSTAD

Arstein Utleigeservice

Solnes Auto

bottom of page