hyllestad.info logo.png

Fotball aldersbestemt - Jenter 15/17

Kontakt: Øyvind

Telefon: 478 05 387

Epost: Oyvind.ness@sunnfordenergi.no

Fotball aldersbestemt - Gutar 13/14

Kontakt: John

Telefon: 971 55 107

Epost: John.ger007@gmail.com

Fotball senior

Kontakt: Tommy 

Telefon: 476 54 930

Epost: tommywolff1@hotmail.com

Handball

Kontakt: Henrik

Telefon:  942 48 783

Epost: henrikhberg@hotmail.com

Biljard

Kontakt: Kurt Per

Telefon:  959 44 358

Epost: kurtper@online.no

Volleyball

Kontakt:  Jarle

Telefon:  950 87 069

Epost: jarle.loland@havyard.com

Badminton

Kontakt:  Jarle

Telefon:  950 87 069

Epost: jarle.loland@havyard.com

Spinning

Kontakt:  Ove

Telefon:  918 25 520

Epost: ove.wolff@enivest.net

Bogeskyting

Kontakt:  Endre

Telefon:  480 31 205

Epost: eRisnes1@hotmail.com

Barneidrett

Kontakt:  John Sverre

Telefon:  909 12 775

Epost: mail.j_s@live.no

Fjelltrim

Kontakt:  Franziska

Telefon:  458 71 940

Epost: franziska.ruettimann@hotmail.com