top of page
hyllestad.info logo.png

SALBU BUSTADFELT

Bu fritt, landleg og stille, men med godene av å bu i eit byggjefelt!

I Salbu bustadfelt er det i dag regulert 9 bustadtomter i eit barnevenleg og solrikt bustadområde. 

Tomtestorleik varierer frå ca. 900 – 1700 m2 og kostar 150.000,- + 20,- per m2.

Byggjefeltet har vore regulert sidan 2004. Første huset blei oppført i 2017, og i dei siste åra er det bygd ytterlegare 3 bustadhus. Det er kanskje ikkje så vanskeleg å forstå med den majestetiske utsikta rett mot Lihesten og havet i vest. Tomtene ligg i gåavstand til daglegvarebutikk, båthamn, sjukeheim  og bensinstasjon.

Tomtene er svært attraktive, med spektakulær utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa. Salbu bustadfelt ligg nær naturen med flotte fjellturar og tilgang til sjø.

NB! Bustadfeltet er for tida under omregulering, der tilkomstvegar og tomtestrukturen skal endrast. Omreguleringa er planlagt ferdig i løpet av 2022.

Bli med på ein uforpliktande visning. Her ser vi på tomtar, du kan stille spørsmål, og bli kjend med området.

Kontaktinformasjon:

Gaute Lundeland

Avd. leiar, Plan og utvikling

Tlf: 577 89 529

gaute.lundeland@hyllestad.kommune.no

hyllestad.kommune.no

FANTASTISK

UTSIKT

SOLRIKT

OMRÅDE

FLOTTE

TUROMRÅDER

NÆR

BÅTHAMN

hyllestad-logo.png
bottom of page