top of page
hyllestad.info logo.png

Som del av omstillingsprosjektet ynskjer ein å sette fokus på å heve kompetansenivået.

 

I den samanheng har ein satt av ein del midlar til å kunne støtte heile eller delar av kostnaden for kompetansetiltak.

Kontakt:

Leiar: Laila Johannessen

Tlf: 95 22 48 46

E-post: laila@emal.no

Søk om refusjon

Fyll ut skjema for å søkje refusjon.

Er kompetansetiltaket gennomført av ein eller fleire?

Takk for din førespurnad.

bottom of page