hyllestad.info logo.png

SOLRIKT

OMRÅDE

FANTASTISK

UTSIKT

FLOTTE

TUROMRÅDER

BARNEVENLEG

OMRÅDE

Last ned planføresegner

for Sørbøfeltet

SØRBØFELTET

Bu fritt, landleg og stille, men med godene av å bu i eit byggjefelt!

I Sørbøfeltet finn du i dag 14 bustadtomter. Av desse er 6 utbygde, og 8 ledige. 5 av tomtene manglar vegtilkomst. Tomtene som er ledige og klar for sal går fram av bilete.

Tomtestorleik varierer frå ca. 700 – 1800 m2 og kostar 150.000,- + 20,- per m2.

 

Sørbøfeltet ligg på Sørbøvåg, og er eit barnevennleg område med gåavstand til daglegvarebutikk og hamnepark med leikeområde, badeplass og grillhytte.

Sørbøvåg byr på flotte turterreng, mellom anna ligg Sørbøheia i bakkant av feltet. Sørbøvåg er eit glimrande utgangspunkt for fjellturar, fiske, bading, dykking og sykling. Du kan gå rett frå Sørbøfeltet og opp til Sørbøheia der du vil få ein nydeleg utsikt utover Åfjorden, Lihesten og havet i vest.

Tomtene har gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa. 

Bli med på ein uforpliktande visning saman med leiar Gaute Lundeland.

Her ser vi på tomtar, du kan stille spørsmål, og bli kjend med området.

Tlf: 577 89 529

gaute.lundeland@hyllestad.kommune.no

hyllestad.kommune.no

Ledige tomter klar for sal
Ledige tomter klar for sal

press to zoom
Sørbøfeltet
Sørbøfeltet

press to zoom
Ledige tomter klar for sal
Ledige tomter klar for sal

press to zoom
1/2